اخبار پزشکی و آزمایشگاهی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

بهداشت براي همه

در بيانيه رسمي سوّمين مجمع جهاني بهداشت در سال 1977 كه به بيانيه آلماآتا معروف است...
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

برای کدامیک از تستهای آزمایشگاهی باید ناشتا بود؟

آزمایش خون برای کنترل مشکلات بدن انجام می شود. بیشتر افراد نمی دانند که برای کدام یک از...
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

آمادگی های قبل آزمایش

رعايت ناشتايي عمومي : شب قبل از آزمايش ، شام سبك و مختصر ميل شود...
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

پاتالوژی چیست؟

آسیب شناسی(Pathology ) از نظر لغوی از دو واژه پاتو(Patho= pathos ) به معنی رنج، درد ...
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

برای کدامیک از تستهای آزمایشگاهی باید ناشتا بود؟

آزمایش خون برای کنترل مشکلات بدن انجام می شود. بیشتر افراد نمی دانند که برای کدام یک از...